Een virtueel continu verbeter warenhuis

Het liefste wat wij doen is een groep professionals bij elkaar zetten en persoonlijk trainen en coachen in het continu verbeteren. Het begeleiden en stroomlijnen van ieders individuele ontwikkelingen brengt dynamiek en synergie in leerrendement. En toen kwam Corona … geen groepen, dus geen groepsdynamiek!

We moesten snel schakelen en zijn samen met enkele opleidingsklanten gaan zoeken naar de beste oplossingen voor dit acute probleem, stap voor stap. Wij zijn als het ware gaan lopen over een nog aan te leggen pad, tegel voor tegel, en samen met onze deelnemers gaan bewandelen. Dankzij een mooie co-creatie hebben we inmiddels een goed fundament staan om in deze (tijdelijke) nieuwe werkelijkheid op volle kracht verder te gaan. En wat blijkt: de online mogelijkheden kunnen een absolute meerwaarde bieden in het geven van opleidingen.

Academie voor continu verbeteren

Wat er nu staat is de Academie voor Continu Verbeteren; een virtueel warenhuis waar plaats is voor al onze continu verbeter opleidingen. Deze Academie bestaat uit korte interactieve leerblokjes, modulair opgebouwd zodat ze samen een volledige leerlijn vormen. Deelnemers krijgen toegang tot deze modules en kunnen deze zelfstandig, in eigen tijd en eigen tempo doornemen. De content is kort en krachtig beschreven, onderbouwd met visuele voorbeelden zoals video’s en worden afgewisseld met quizvragen De opleidingsdagen worden zo effectiever benut, omdat we ons kunnen focussen op het praktisch toepassen van de stof. In zogenaamde vaardigheden-workshops is onze trainer vooral procesbegeleider en neemt de deelnemers mee in de praktische uitoefening van hun nieuwe Lean rol. Deze workshops kunnen zowel digitaal als fysiek op 1,5 meter plaatsvinden, altijd in goed overleg met de opdrachtgever en de deelnemers. In het geval van een digitale training maken we gebruik van online whiteboards waarop deelnemers met elkaar kunnen samenwerken.

Bescheidenheid maakt ontwikkeling mogelijk

Wennen? Jazeker, zowel voor de trainer als voor de deelnemers. In ons vak gaat het om situaties leren doorzien, snel reageren, experimenteren, reflecteren en aanpassen. Dat is het gewenste gedrag dat we onze cursisten willen leren. Daar hoort ook bij dat je soms aangeeft dat je bepaalde zaken nog niet weet. Dat was in ons geval ook zo. Bescheidenheid en kwetsbaarheid maakt ontwikkeling mogelijk; en wij hebben ons zeker snel moeten ontwikkelen om deze transitie te maken. Hier zijn we al onze opdrachtgevers en cursisten dankbaar voor. Samen hebben we de Academie voor Continu Verbeteren opgezet en samen zullen we hieraan blijven bouwen!

Sanne Uijtdewilligen
sanne@idat5.nl
Geen reactie's

Geef een reactie